Øyeskader

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som feks. byggeplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier er det ekstra viktig med utrustning for førstehjelp. Ved øyeskader er det svært viktig å ha rask tilgang til førstehjelp så du kan 1eye-illustrationbeskytte en av dine viktigste sanser.

  1. Start skyllingen raskt - Effekten er størst de første sekundene
  2. Skyll rikelig - Øyet må være åpent når du skyller. Bruk fingrene til å holde øyet åpent
  3. Skyll lenge - Skyll minst 15 min. Bruk flere flasker øyedusj eller fortsett å skylle ved en fast installert øyeskyllestasjon

God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig - gjør øyeskylleproduktet lett tilgjengelig.

Øyeskylleampull 30ml

engangs
Ampuller med sterilt saltvann til skylling av øye og sår. Består av 0,9% natriumkloridløsning.

Skilt Øyeskylle

20 x 20
Markeringsskilt for øyeskylle.