Øyeskader

På arbeidsplasser med høy risiko for øyeskader, som feks. byggeplasser, lagerlokaler, storkjøkken, industri og laboratorier er det ekstra viktig med utrustning for førstehjelp. Ved øyeskader er det svært viktig å ha rask tilgang til førstehjelp så du kan 1eye-illustrationbeskytte en av dine viktigste sanser.

  1. Start skyllingen raskt - Effekten er størst de første sekundene
  2. Skyll rikelig - Øyet må være åpent når du skyller. Bruk fingrene til å holde øyet åpent
  3. Skyll lenge - Skyll minst 15 min. Bruk flere flasker øyedusj eller fortsett å skylle ved en fast installert øyeskyllestasjon

God plassering av øyeskyllestasjoner er derfor viktig - gjør øyeskylleproduktet lett tilgjengelig.

Cederroth Øyedusj 2x500ml

Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.

Cederroth Øyedusj 235ml

Den integrerte støvbeskytteren holder øyekoppen ren og fin. Støvbeskytteren fungerer samtidig som en åpningsanordning.

Øyeskylleampull 30ml

engangs
Ampuller med sterilt saltvann til skylling av øye og sår. Består av 0,9% natriumkloridløsning.
NYHET

Cederroth Øyedusjstasjon

Cederroth øyedusjstasjon er designet for at det skal gå raskt å få hjelp.

Skilt Øyeskylle

20 x 20
Markeringsskilt for øyeskylle.