Etseskader på øyet

Dersom en person har fått kjemikalier på øyet kan dette gi etseskader og man bør starte skylling umiddelbart.

Dersom en person har fått kjemikalier på øyet kan dette gi etseskader forårsaket av syre eller basiske væsker. Dette kan medføre alvorlige skader på øyelokkene, øye-eple og hornhinnen. Øyeblikkelig behandling er påkrevet.

Hva skal jeg gjøre?

  • Start umiddelbart skyllingen av øyet med nøytraliserende øyeskyllevæske 
  • Hvis dette ikke er tilgjengelig, skyll med sterilt saltvann eller kaldt/lunket kranvann. 
  • Hold overkroppen fremoverbøyd slik at eventuelle kjemikalier ikke forårsaker ytterligere skader på øye og hud.
  • Kontakt nærmeste legevakt. Skyll til øyeskylleflasken er tom og fortsett med kaldt/lunket vann i minimum 20 minutter.
  • Etsing på øyet kan være svært smertefullt slik at det kan være nødvendig å holde øyet åpent med to fingre for å gi optimal skylleeffekt.
  • Hvis mulig forsøk å fortsette skyllingen (med f.eks øyeskylleflasker) til helsepersonell har vurdert situasjonen.

Aktuelle produkter for Etseskader på øyet

NYHET

Cederroth Øyedusjkabinett

Et kompakt øyedusjskap som beskytter mot støv – og vann. Inkluderer 2 flasker Cederroth Øyedusj.