Skadested

Som førstehjelper ved ulykker er det viktig at du tenker på egen sikkerhet før du setter i gang førstehjelp. I noen tilfeller må du gjennomføre sikringstiltak før du går inn i situasjonen, og det kan oppleves som vanskelig ikke å kunne gi førstehjelp før området er sikret.

Uansett ulykke skal man alltid sikre skadestedet og sørge for egen sikkerhet.

  • Trafikkulykker – bruk nødblinkere og sett ut varseltrekant i god avstand fra skadestedet. Vær godt synlig – bruk gul refleksvest.
  • Ulykker med farlig gods – søk deg vekk fra damp og røyk og eksplosjonsrisiko. Stopp trafikk til åstedet. Varsel medisinsk nødtelefon 1-1-3 og brannvesen 110. Oppgi om mulig farenumre på skadde kjøretøy med farlig gods.
  • Ulykker med strøm – sørg for å bryte strømmen før du kommer i kontakt med pasienten.