Øyeskader

Øynene er svært utsatt for skader, det kan være skitt, metallsplinter, syrer, baser og andre kjemikalier. Du kan forhindre varige skader dersom du får iverksatt skylling så fort som mulig. Husk at "Uten synet er det mørkt."

Mange er ikke klar over at de oppbevarer produkter som kan være skadelig om de får kontakt med øynene. Kunnskap om behandling og riktige produkter kan redde synet.