Brannskader

Brannskader er ofte svært smertefulle. Hurtig nedkjøling bidrar til smertelindring og er et viktig forebyggende tiltak for å begrense skadens omfang.

Delhudskade – førstegradsforbrenning.
Huden er rød, tørr og smertefull, som ved solforbrenning.

Delhudsskade – andregradsforbrenning
Huden er rød eller blek, fuktig og har blemmer som er svært smertefulle.

Fullhudskade – tredjegradsforbrenning
Huden er hvit, pergamentaktig, læraktig eller brun og fortykket. Mindre smertefull enn andregradsforbrenning.