Forgiftning

Hvis vi får på oss, eller i oss et stoff som er skadelig for kroppen kan dette føre til en livstruende situasjon. Forgiftning kan gi en rekke forskjellige symptomer.

Forgiftningen skjer vanligvis ved at vi enten får et stoff gjennom munnen, i øyet, på huden eller gjennom lungene. Ved forgiftning skal/kan en ringe Giftinformasjonssentralen 22591300 eller 1-1-3 hvis tilstanden er livstruende.

Ettersom forgiftning kan gi mange forskjellige symptomer bør en prøve å skaffe seg info om:

  • Hva slags stoff er det snakk om?
  • Hvor mye av stoffet er det snakk om?
  • Hvordan har det skjedd?
  • Når skjedde det?
  • Tilstanden til pasienten?