Fall- brudd og klemskader

Når vi skal avgjøre hvor alvorlig fallet er, må vi vurdere måten det har skjedd på, underlaget pasienten har falt ned på og fallhøyden. Vi regner en fallhøyde på tre til fire ganger pasientens høyde som livsfarlig.

Hva skal du se etter?

  • Vurder hva som har skjedd

Hva gir pasienten uttrykk for?

  • Pasienten har smerter
  • Pasienten har lammelser

Hva skal du gjøre?

  • Sikre Skadestedet
  • Ring 1-1-3
  • Førstehjelp ABC
  • Sørg for at nakke og rygg holdes i nøytral posisjon
  • Minst mulig vridning av nakken
  • Fjern eventuell MC-hjelm? Er pasienten våken?