Pasienten klarer ikke å hoste

Gjelder personer over 1 år som ikke lenger klarer å hoste.

Personer over 1 år som ikke er i stand til å hoste:

  • Ring 1-1-3 umiddelbart.
  • Gi 5 harde slag mellom skulderbladene
  • Gi 5 kraftige støt i buken
  • Fortsett vekselvis med ryggslag og bukstøt så lenge pasienten er våken
  • Hvis personen blir bevistløs, start Hjerte-Lunge-Redning umiddelbart.