Blokkerte luftveier

Hvis en gjenstand kommer ned i luftrøret, vil luftveien bli blokkert slik at det blir vanskelig eller umulig å puste. Dersom personen ikke klarer å hoste eller snakke, er situasjonen livstruende.

Hva skal man se etter?

  • Stenger tungen for pusten?
  • Blokkerer blod eller væske luftveien?
  • Stenger et fremmedlegeme luftveien?