Mindre brannskader

I heldige tilfeller oppstår det liten eller ingen skade i huden. Solbrenthet eller skade fra brennmanet er også en liten brannskade.

Mindre brannskader:

  • Må behandles så raskt som mulig
  • Kjøl ned med kaldt vann i 1-2 minutter ( i ambulanse tjenesten prosedyre sier 5 min)
  • Fortsett kjøling med lunkent vann eller kjølende brannbandasje i 10-30 minutter. Kjøling virker smertelindrende.
  • Ikke fjern klær som har brent seg fast
  • Ta kontakt med lege hvis det utvikler seg sår eller blemmer.

Aktuelle produkter for Mindre brannskader

Burnshield 10x10cm

Burnshield branngele er vannbasert og består av 96% vann som kjøler, fukter og beskytter brannskaden. Geleen har også en lindrende effekt.