Livløs person

Kjeden som redder liv illustrerer tiltakene som er nødvendige å sette i verk
når du skal hjelpe en livløs person:

Varsle 1-1-3, HLR, bruk av hjertestarter, medisinsk etterbehandling.

Kjeden som redder liv
Kilde: Norsk Førstehjelpsråd / Laerdal Medical

Undersøkelse: 

  1. Prøv å vekke pasienten: Rop til pasienten. Rist forsiktig i pasientens skuldre. Hvis pasienten ikke reagerer, rop etter hjelp.
  2. Frie luftveier: Bøy hodet bakover og løft haken fremover. Sjekk om pasienten puster normalt ved å se, lytte og føle etter pust. Bruk inntil 10 sekunder.