Instrumenter

Stetoskop

Stetoskop med flatt hode i aluminium.

Øyemagnet

Magnet med løkke for å fjerne fremmedlegemer fra øyet